Tarife

Tariful

Tariful – pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare reprezintă o taxă pentru captarea și tratarea apei brute, transportarea,  pomparea și distribuția apei potabile, colectarea, transportarea și epurarea apelor uzate.

Tariful – pentru serviciile de salubrizare reprezintă o taxă pentru depozitarea, transportarea și compactarea deșeurilor menajer solide.

Tarifele sunt calculate de către furnizorul de servicii în conformitate cu Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.259/2020 din 21.07.2020

Decizia consiliului orășenesc Cantemir nr. 08/5 XXVII din 14.10.2020 „Cu privire la aprobarea tarifelor diferențiate pentru consumul de apă, canalizare și epurare a apelor uzate” și Decizia consiliului orășenesc Cantemir nr.01/16-XXVI din 29.03.2019Cu privire la stabilirea tarifelor în domeniul Managementului Deșeurilor Solide pentru Î.M. Apă – Canal Cantemir

Categoria de consumatoriTarif apă(lei)Tarif canalizare(lei)Total(lei)
Pentru consumatori casnici13,06,019,0
Pentru consumatorii non casnici24,2217,2641,48
     
Categoria de consumatoriTarif(lei)salubrizare/persoanăTarif(lei)salubrizare/gospodărie
Pentru consumatori casnici12,0033,00

Tarif(lei/1 m²) pentru suprafața de până la 50m²Tarif (lei/1m³) pentru suprafața mai mare de 50m²
Pentru consumatorii non casnici 4,00142,60

Actualizarea tarifului este necesară pentru a putea, în primul rînd, întreține și apoi, dezvolta și moderniza serviciul public de alimentare cu apă potabilă, canalizare și de salubrizare.