Servicii

“Î.M. Apă – Canal Cantemir” prestează următoarele servicii consumatorilor :

  1. Alimentarea cu apă
    a) captarea, tratarea, distribuția apei
  2. Serviciul de canalizare
    a) colectarea transportul și epurarea apelor uzate.
  3. Servicii auxiliare conexe serviciului de alimentare cu apă și canalizare.
  4. Evacuarea deșeurilor menajer solide
  5. Evacuarea și epurarea deșeurilor lichide
  6. Transportarea apei cu autospeciala.

La moment întreprinderea prestează servicii de aprovizionare cu apă la cca. 3032 consumatori în 4 localități, pe o rază de 10 km. și anume : consumatori non casnici – 135, consumatori casnici- or. Cantemir – 1858, com. Cania – 570, s. Porumbești – 337, com. Antonești – 132.