Proiecte donatoare

Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova
(DevRAM)

Proiect – PART II
Consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație în zonele rurale prin evacuarea în siguranță a apelor uzate ȋn orașul Cantemir

Stimați cetățeni din Cantemir și clienții Apă Canal Cantemir!

Proiectul Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova (DevRAM), finanțat de Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și implementat de către Agenția Austriecă pentru Dezvoltare urmează a fi finalizat până la sfârșitul anului 2021.

Recent a început testarea stației de epurare a apelor uzate și racordarea consumatorilor la noua rețea de canalizare. Deasemenea a fost modenizată stația de pompare a apei de la râul Prut.

Bugetul total a proiectul dat este aproximativ de 8,7 milioane de euro.

Obiectivele proiectului sunt:

Construcția unui nou sistem de canalizare în centrul orașului și extinderea rețelei de canalizare în orașul Cantemir. Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare care va fi construit este de 18.1 km și va încorpora 3 stații de pompare a apelor uzate.

  • Construcția unui nou sistem de canalizare în centrul orașului și extinderea rețelei de canalizare în orașul Cantemir. Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare care va fi construit este de 18.1 km și va încorpora 3 stații de pompare a apelor uzate.
  • Construcția unei noi stații de epurare a apelor uzate în orașul Cantemir (Capacitatea de 5420 Populație Echivalent). Proiectul tehnic va permite extinderea epurării apelor pentru localităților din vecinătate.
  • Optimizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Vor fi implementate măsuri de optimizare a sistemului de alimentare cu apă care vor permite o funcționare mai eficientă și mai durabilă și majorarea capacității de pomparea a apei din Prut la 60 m3/h.
  • Proiectul va oferi suport și consultanță pentru Apă Canal Cantemir și Primăria orașului, în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente, la standardele naționale și internaționale de lucru, sociale și de mediu, luând în considerare principiile de exploatare, mentenanță și asigurarea acoperirii cheltuielilor.

Uniunea Europeană și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare își propun să contribuie la dezvoltarea orașului Cantemir, prin reabilitarea și extinderea sistemului existent de canalizare, construcția unei stații moderne de epurare și continuarea activităților de optimizare a sistemului existent de alimentare cu apă.

Acest proiect va contribui la realizarea durabilă a obiectivelor strategice ale Republicii Moldova în domeniile alimentării cu apă, canalizare și tratare a apelor uzate și atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 6, care prevede asigurarea disponibilității și gesionarea durabilă a apei și salubritate pentru toți.

De asemenea, proiectul va contribui la îmbunătățirea mediului înconjurător prin reducerea evacuării aplor uzate neepurate în mediul înconjurător, reducând riscurile de emisii dăunătoare pentru mediu și populația locală.

Finanțatori: Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare
Implementatori: Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

Compania de construcții: SADE – CGTH & SADE INGENIERIE

Supravegherea tehnică: Posch & Partners GmbH & MACS Consult GmbH

Beneficiar: Primăria orașului Cantemir
Beneficiar: Î.M. Apă Canal Cantemir

Disclaimer:
*Acestă publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este în responsabilitatea Agenției Austriece pentru Dezvoltare și nu reflectă poziția Uniunii Europene.

** Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare sprijină țările din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est în parcursul dezvoltării lor durabile. Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Internaționale planifică strategiile. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), este o unitate operațională a Cooperării Austrice pentru Dezvoltare, implementează programe și proiecte împreună cu instituții publice, organizații ale societății civile și întreprinderi naționale.

lefleat-ro-1_sm